nieuws

Koers blijft in beweging met Volvo grondverzetmachines

Geen categorie

Voortdurend in beweging blijven, dat is het motto van Koers uit Hoogersmilde. Onlangs aangeschafte Volvo grondverzetmachines helpen hierbij graag een handje.

Koers blijft in beweging met Volvo grondverzetmachines

De vierde generatie Koers, de broers Jan en Klaas én neef Klaas runnen KKS Beheer BV met de hoofdvestiging in Hoogersmilde. Daaronder ressorteert een aantal ondernemingen te weten Koers Aannemingen BV, Koers Transport BV, Koers Research BV en Koers Handel BV. Deze laatste produceert en verhandelt materialen aan de wegenbouw en cultuurtechnische bedrijven. Koers Aannemingen past deze geproduceerde materialen toe bij het aanleggen van onder andere duurzame bos-, fiets- en wandelpaden waarbij onder meer Volvo wielladers en Volvo graafmachines hun werk doen.

De Volvo wiellader L 60 F, andermaal geleverd door Kuiken NV, wordt vooral gebruikt voor het egaliseren en profileren van zand- en puinbanen. De L 60 F is hiervoor bijzonder geschikt door zijn wendbaarheid en het ruime zicht vanuit de cabine.

Uniek is de door Koers zelf ontwikkelde rupsmobiele leemmenger. De enige in zijn soort in Europa. Er komen aanvragen uit diverse landen om ook daar ingezet te worden. De leemmenger gaat nu regelmatig op transport naar diverse locaties in Nederland en België, wordt op locatie automatisch ‘uitgeklapt’ en is zo binnen een uur klaar voor gebruik.

Op de zandafgraving Grietmanswijk in Bovensmilde wordt deze mobiele leemmenger door een Volvo L 120 E wiellader en een Volvo EC 240 C rupsgraafmachine in no time gevuld met afgegraven klei- en leemgrond en hierbij opgewaardeerd tot een goed toepasbare bouwstof. De Volvo EC 240 C graaft de klei- en leemgrond af en vult de menginstallatie. De machinist van de EC 240 C bedient tevens de directe operatie van de mobiele menger. De Volvo L 120 E verrijdt waar nodig de geproduceerde bouwstoffen en de machinist van de wiellader bedient de procesbesturing van de menger en draagt zorg dat de toeslagstoffen van het mengproces worden aangevoerd en gedoseerd. De nominale productie van deze combinatie bedraagt 400 ton per uur. De geproduceerde bouwstoffen worden vervolgens gebruikt voor de aanleg van bijvoorbeeld ophogingen, bouwbeddingen en fundering voor rijwegen, spoorwegen en industrieterreinen. Er wordt een Volvo EC 240 C gebruikt, omdat deze machine sterk maar toch compact is en de juiste draaisnelheid heeft voor de menger.

Reageer op dit artikel