nieuws

Helft lassers negeert veiligheidsvoorschriften

Geen categorie

Uit een onderzoek, dat Air Products heeft laten uitvoeren naar de veiligheid tijdens het lassen, bleek dat 47 procent van de lassers zich niet altijd strikt aan de veiligheidsvoorschriften houdt.

Helft lassers negeert veiligheidsvoorschriften

De afzuiging niet aanzetten (55%) en de laskap niet dragen (23%) waren de meest genoemde ‘vergrijpen’ tegen de voorschriften. Ook bleek uit het onderzoek, dat de informatievoorziening over de veiligheid tijdens het lassen voor verbetering vatbaar is.

Uit het onderzoek van Air Products blijkt, dat 53 procent van de deelnemers aan het onderzoek de veiligheidsvoorschriften altijd strikt volgt. De overige 47 procent noemt vooral de afzuiging en de laskap/bril als voorzieningen die nog wel eens vergeten worden. Dat gebeurt verhoudingsgewijs vaker als er op locatie gelast wordt, waar het vaker kleinere laswerkzaamheden betreft en waar de voorzieningen natuurlijk niet altijd optimaal zijn.

Afzuiging (58%), laskap (38%) en beschermende kleding / handschoenen / schoenen (31%) worden als voornaamste veiligheidsmaatregelen genoemd.

Ondanks het feit, dat de veiligheidsmaatregelen tijdens het lassen niet altijd strikt in acht genomen worden, valt het aantal ongelukken tijdens het lassen mee. Zeven procent van de lassers heeft wel eens een ongelukje meegemaakt, waarbij brandwonden en blaren de boventoon voeren. Ernstige ongelukken werden niet gemeld.

Volgens 60 procent zijn de lassers in het bedrijf op de hoogte van de wetgeving, de voorschriften en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Daarbij zijn er overigens nauwelijks verschillen tussen bedrijven met meer dan tien lassers en bedrijven met minder dan tien lassers.
De meeste informatie over lasveiligheid wordt in bedrijven overgedragen door persoonlijke instructie (67%) en trainingen (18%). Schriftelijke informatie via nieuwsbrieven (4,5%), brancheverenigingen (2%) of posters/informatieborden op de werkplek (0%) spelen amper een rol. De opleiding, zelfstudie via internet en begeleiding door een arbodeskundige in het bedrijf zijn andere manieren waarop lassers aan hun informatie komen.

Reageer op dit artikel