nieuws

Bouwsector aan de slag met ervaringscertificaat

Geen categorie

Sinds 1 mei kan iedere medewerker in de bouw- en infrasector terecht bij een van de zes EVC-centra om op basis van zijn vakkennis en werkervaring een ervaringscertificaat of diploma te krijgen.

Bouwsector aan de slag met ervaringscertificaat

Door het erkennen van verworven competenties (EVC) wil de bedrijfstak jaarlijks zeshonderd werknemers kwalificeren. Dat betekent waardering voor de werknemer zelf en een algemene kwaliteitsverbetering in de bouw- en infrasector.

EVC-traject
In de bouw- en infrasector werken circa 150 duizend mensen. Een groot aantal van hen heeft geen diploma voor het werk dat hij of zij doet en kan daardoor niet aantonen over welke kennis en vaardigheden hij beschikt. Door het volgen van een EVC-traject krijgt de werknemer dat bewijs wel. Als tijdens het traject blijkt dat de medewerker op een bepaald onderdeel nog niet over alle kennis beschikt die hoort bij de functie, wordt er ‘op maat’ bijgeschoold.

Voor elke werknemer
Het uitgangspunt bij EVC is dat het er niet om gaat hoe iemand iets heeft geleerd, maar dat hij of zij het heeft geleerd. Elke werknemer die valt onder de CAO voor de Bouwnijverheid, minimaal 23 jaar oud is en enkele jaren werkervaring heeft in het beroep waarvoor hij zich wil kwalificeren, kan zich aanmelden voor een EVC-traject. Dit traject wordt in de meeste gevallen betaald door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de bedrijfstak. Kosten die hieruit niet vergoed worden, zijn fiscaal aftrekbaar.

Zes regio’s
De zes EVC-centra zijn te vinden bij opleidingsbedrijven voor de bouw en infra in Groningen, Enschede, Diemen, Nieuwegein, Bergen op Zoom en Mierlo. De EVC-adviseurs kunnen echter ook bij een van de bijna zestig andere opleidingsbedrijven in het land intake-gesprekken houden en trajecten begeleiden. Meer informatie over de EVC-centra is te vinden op www.evc-centra.nl.

Reageer op dit artikel