nieuws

Verbreding A4 in volle gang (foto-impressie)

Geen categorie

De A4 wordt ter hoogte van Haarlemmermeer verbreed. De uitbreiding moet de filedruk tussen Amsterdam en Den Haag verminderen. De werkzaamheden voor een tweede aquaduct onder de Ringvaart van de Haarlemmermeer zijn in volle gang.

Verbreding A4 in volle gang (foto-impressie)

De A4 wordt momenteel verbreed tussen de afslagen Burgerveen en Zoeterwoude. In eerste instantie wordt gebruik gemaakt van 2 x 3 rijstroken. Er wordt echter rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding naar 2 x 4 rijstroken.

De A4 wordt ter hoogte van Leiderdorp en Roomburg over een afstand van 1400 meter verdiept aangelegd. Er komen twee ‘bakken’, één bak per rijrichting. De westelijke bak wordt het eerst aangelegd. Deze komt ten westen van de huidige A4 te liggen. Als deze gereed is zal het verkeer door deze nieuwe bak geleid worden en kan op de plaats waar nu de A4 ligt de tweede bak worden gerealiseerd.

Er komt een nieuwe ophaalbrug over de Rijn voor langzaam verkeer aan de oostzijde van de A4. Er komen viaducten over de A4 bij de Hoofdstraat in Leiderdorp, bij de Hoge Rijndijk en aan de uiteinden van de verdiepte ligging, namelijk bij de Ericalaan en de Stationssingel (het verlengde van de Julius Caesarlaan – Fortunaweg).

Op het traject tussen de viaducten bij de Ericalaan en de Stationssingel worden horizontale geluidschermen boven de A4 aangebracht. Er wordt in feite een overkapping gerealiseerd. De rechterhelft van deze overkapping is gesloten, de andere helft bestaat uit een open balkenpatroon. Dit geldt voor beide rijrichtingen. Direct aansluitend worden ten zuiden van de Stationssingel aan de Roomburgzijde verticale geluidsschermen geplaatst. Met de plaatsing hiervan wordt aangevangen zodra de eerste bak medio 2009 gereed is.

(Foto’s: ANP / Koen van Weel)

Reageer op dit artikel