nieuws

Opnieuw tegenvallers aanleg Noord/Zuidlijn

Geen categorie

De aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam vordert gestaag maar de toename van de kosten en de uitloop van de planning zijn zorgelijk. De nieuwste prognose van de bouwkosten van de Noord/Zuidlijn voorspelt een stijging van 86,5 miljoen euro.

Opnieuw tegenvallers aanleg Noord/Zuidlijn

De kosten van de nieuwe metrolijn in Amsterdam bedragen nu in totaal 2.021,5 miljoen. Dit blijkt uit de Financiële Prognose Noord/Zuidlijn 2008 die het college van B&W donderdag 17 april naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Tegenslagen
De aanleg van de nieuwe metrolijn is op sommige locaties vertraagd. Oorzaak is vooral een aantal technische tegenslagen in de binnenstad.
De kademuur van het Damrak blijkt gefundeerd te staan op heel lange palen. Dit komt door het ontbreken van een eerste zandlaag waarop funderingspalen normaliter steunen. Hierdoor moesten ze destijds – eeuwen geleden- een stuk dieper worden geslagen.
Om hier te kunnen boren en om mogelijke verzakking van huizen te voorkomen is versteviging van de bodem door bevriezing nodig. Dit extra werk betekent een vertraging van ongeveer zeven maanden.

Ook de passage van de ondergrondse stations door de tunnelboormachines en de afbouw van deze stations duren langer dan gepland. Tot voor kort was de gedachte dat de afbouw van de stations kon worden gecombineerd met de passage van de boormachines.
Veiligheidseisen maken echter een langere werktijd nodig. De extra vertraging is circa een half jaar. De prognose kent bovendien nog aanzienlijke risico’s. Het is niet uitgesloten dat zich nieuwe tegenvallers voordoen die tot tijdvertraging leiden. Het college van B&W kiest daarom voor een somberder scenario en heeft besloten de planning te verschuiven naar 2015.

Kostenstijging
De stijging van de bouwkosten met 86,5 miljoen euro heeft vooral te maken met de extra kosten die moeten worden gemaakt bij de bouw van de diepe stations Rokin, Vijzelgracht en Ferdinand Bolstraat in de binnenstad en bij de werkzaamheden op het Centraal Station (foto). Zo moet er voor de stations in de binnenstad een hogere rekening worden betaald voor allerlei extra uitgevoerde werkzaamheden.

Bij het Centraal Station ontstaan extra kosten bij het aanbrengen van een stempel in het ondergrondse kanaal waarin het metrostation wordt afgezonken. Dit stempel is nodig om er voor te zorgen dat de wanden op hun plek blijven tijdens het uitgraven van het kanaal.

Ook het systeem dat nauwgezet eventuele zettingen in de gevels langs de lijn registreert is dringend aan vervanging toe. De aanleg van de Noord/Zuidlijn is buitengewoon complex door de combinatie van innovatieve technieken, een kwetsbare omgeving en bijzondere contractuele afspraken.

De bouw bij het Centraal Station loopt voorspoedig sinds er vorig jaar nieuwe contracten zijn gesloten. De organisatiekosten van het project zijn toegenomen door het aantrekken van nieuwe, ervaren contractmanagers, extra juridische ondersteuning én het langer dan gepland openhouden van het projectbureau. Daarnaast is een bezuinigingstaakstelling uit het verleden niet gehaald die nu wordt toegerekend aan de kosten.

Reageer op dit artikel