nieuws

Meldingen illegale grondtransporten verdubbeld

Geen categorie

De eind januari door het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) gestarte campagne ‘Moet jij illegale rotzooi vervoeren?’ blijkt effect te hebben. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat van 1 januari tot en met 15 april 2008 het aantal meldingen is verdubbeld.

Meldingen illegale grondtransporten verdubbeld

Er zijn in deze periode 59 meldingen over milieuovertredingen binnen gekomen. Dat is bijna het dubbele van het aantal milieumeldingen in dezelfde periode een jaar geleden, toen er geen campagne werd gevoerd. 90% van de meldingen is door de betrokkenen als bruikbaar aangemerkt.

Van de binnengekomen milieumeldingen gaat 8% specifiek over bodem. Dit beeld komt overeen met de vorige campagneperiode van april tot en met juli 2007.

De campagne richtte zich op chauffeurs, loonwerkers, kraanmachinisten en intermediars die bodemtransporten moeten uitvoeren. Van alle binnengekomen milieumeldingen waren er vijf die betrekking hadden op illegale bodempraktijken, waarvan er één (in Limburg) zelfs leidde tot een heterdaad optreden van het Regionaal Milieuteam (RMT) van de politie.

Positief is dat alle media-aandacht geleid heeft tot een forse verhoging van het aantal milieumeldingen in het algemeen, bijvoorbeeld over overtredingen bij het verwijderen van asbest en het illegaal storten van afval en internationale handel in afval. Naar aanleiding van 21 meldingen startte de politie een vervolgonderzoek.

Reageer op dit artikel