nieuws

Nederlanders positief over aanleg ‘tulpeiland’

Geen categorie

De Nederlander staat positief tegenover plannen voor landwinning in de Noordzee. Meer dan de helft (53%) van de mensen is er voorstander van. De Nederlandse bevolking acht een kunstmatig eiland vooral geschikt voor energiewinning. Ruim zes op de tien Nederlanders geeft aan nooit op een kunstmatig eiland in de Noordzee te willen wonen. Een derde van de Nederlanders staat er, onder voorwaarden, voor open om op een dergelijk eiland te wonen.

Nederlanders positief over aanleg ‘tulpeiland’

Dit zijn enkele belangrijke conclusies uit een onderzoek van BouwKennis en USP Marketing Consultancy naar de meningen van de Nederlanders over het zogenaamde tulpeiland.

Energiewinning bovenaan
Het Innovatieplatform lanceerde onlangs plannen voor één of meerdere kunstmatige eilanden in de Noordzee. In de plannen heeft het eiland de vorm van een tulp. De nieuwe locatie zou gebruikt kunnen worden voor energiewinning, kustbescherming en als prestigeproject.
Energiewinning (door bijvoorbeeld windmolens en waterenergie) ziet 62% van de Nederlanders wel zitten, bijna de helft denkt dat de eilanden goede kustbescherming biedt en 37% denkt dat het project ons land aanzien geeft in het buitenland.

Niet bang voor groot project
Na de problemen rond twee andere grote projecten, de Betuwelijn en de HSL, is het opmerkelijk dat er nog steeds redelijk brede steun is voor een project van het formaat tulpeiland. Met de stelling ‘Een kunstmatig eiland voor de kust in de Noordzee is een te groot project voor Nederland’ is 12% het zeer oneens en 30% het oneens. Bij elkaar denkt dus vier op de tien Nederlanders dat ons land het project aankan. Daar staat 14% tegenover die het (zeer) eens is. De rest is neutraal of weet het niet.

Reageer op dit artikel