nieuws

Transport profiteert flink van economische groei

Geen categorie

De wegtransportsector profiteert flink van de economische groei in ons land. Dat blijkt uit ‘

Transport in Cijfers’, een jaarlijkse uitgave over de actuele stand van zaken in het wegtransport.

Transport profiteert flink van economische groei

Transport in Cijfers wordt elk jaar vernieuwd met nieuwe cijfers en bevat onder meer informatie over algemene bedrijfstakgegevens, vervoersstromen, kosten, rendementen, verkeersveiligheid en milieuprestaties.

Rentabiliteit
Alexander Sakkers: “Uit Transport in Cijfers blijkt dat transportbedrijven in het wegvervoer flink profiteren van de economische groei in Nederland en de rest van Europa. Een verdere verbetering van de rentabiliteit in 2006 en 2007 kon dan ook niet uitblijven.

Toch blijft het, volgens Sakkers, voor de Nederlandse transporteur knokken. “Vooral in het internationale vervoer, waarbij buitenlandse transportbedrijven met een lagere kostprijs door lagere loonkosten en/of brandstofkosten met lagere tarieven kunnen concurreren. Naast concurrentie worden transportbedrijven in toenemende mate geconfronteerd met meer en meer files, wachttijden, milieueisen, venstertijden, kostenstijgingen, zowel op lokaal, regionaal, landelijk als Europees niveau.”

Parallelle groei
Transport en Logistiek Nederland (TLN) verwacht dat de bedrijvigheid binnen het beroepsgoederenvervoer over de weg voorlopig parallel loopt aan de groei van de binnenlandse consumptie en de groei van de export. Voor de groei van onze economie is een goede logistiek van goederen een noodzaak.

Reageer op dit artikel