nieuws

Bouwsector komt amper aan goed personeel

Branche

De bouwsector kan maar moeilijk gekwalificeerd personeel vinden. Bij zes op de tien openstaande functies kunnen bouwondernemers niet of nauwelijks de juiste kandidaten vinden. Dit concludeert het UWV uit eigen onderzoek.

Bouwsector komt amper aan goed personeel

Voor de bouwsector zal het in de toekomst alleen maar moeilijker worden goed personeel te vinden. Van alle vacatures is volgens het onderzoek invulling bij ruim een derde nu al ingewikkeld. Het UWV merkt op dat de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt als gevolg van de aantrekkende economie. Naar verwachting ontstaan dit jaar en volgend jaar een miljoen vacatures. Dat niveau werd sinds de crisis niet meer gehaald.

Werkgevers noemen het ontbreken van de juiste kwalificaties, zoals opleidingsniveau, de studierichting, werkervaring of vakkennis, de belangrijkste reden dat een openstaande functie niet vervuld kan worden. Daarnaast ontbreekt het vaak aan voldoende sollicitanten.

Bouwsector moet beter opleiden

De toenemende personeelsschaarste en de aanhoudende groei van het werkaanbod zetten de bouwsector onder hoogspanning. Tijd voor het volgen van een cursus of opleiding is er niet of nauwelijks. SOMA Bedrijfsopleidingen pleitte eerder al voor een opleidingsfonds.

Een derde van de werkgevers verwacht dat het komend jaar alleen maar lastiger wordt om geschikt personeel te vinden. Vooral de bouwsector en de branche vervoer en opslag voorzien een nog moeizamere situatie. Volgens het UWV zouden werkgevers er verstandig aan doen om eigen personeel beter op te leiden en arbeidsvoorwaarden en functie-eisen aan te passen. SOMA bedrijfsopleidingen pleitte eerder al voor een opleidingsfonds. Zo moet het tekort aan goede machinisten verkleind worden.

Reageer op dit artikel