blog

BLOG Lion Verhagen | Goed fout

Branche

BLOG Lion Verhagen | Goed fout

Een bouwfout, kostenoverschrijding of te laat een kraan leveren? Opdrachtgevers staan meteen op de stoep om schade te verhalen bij de leverancier. Dat kan flink in de papieren lopen en is in veel gevallen bovendien niet te verzekeren.

Verzekeraars rapporteren dat de schadelast voor kraanverhuurders de afgelopen jaren flink is gestegen en ook nog steeds stijgt. In toenemende mate worden opdrachtnemers buitensporig aansprakelijk gesteld voor schade waar men nauwelijks iets tot niets aan kan doen

Leveranciers voor alle mogelijke schades aansprakelijk gesteld

In contracten worden leveranciers voor allerlei mogelijke schades aansprakelijk gesteld, zelfs voor door de opdrachtgever geaccepteerde boeteclausules. De financiële crisis heeft deze praktijk versterkt. Om het werk te mogen uitvoeren, hebben aannemers en leveranciers dit geaccepteerd.

De markt is inmiddels veranderd, maar deze risicovolle contracten bestaan nog steeds. Gelukkig ontstaat het besef dat je niet zomaar onnodige risico’s kunt accepteren. Bovendien nemen partijen die dit accepteren zelf meer risico, waardoor de kans dat het een keer goed fout gaat alleen maar groter wordt.

Scheefgroei aan risico’s moet worden aangepakt

De scheefgroei aan aansprakelijkheidsrisico’s in contracten en overeenkomsten moet mijns inziens worden aangepakt. De oplossing is in mijn optiek: meer energie steken in de werkvoorbereiding, met vooraf veel meer aandacht voor een goede risicoanalyse door alle betrokken stakeholders, nog voordat de definitieve contracten moeten worden opgesteld. Dan kunnen partijen veel beter beoordelen, op basis van de te nemen maatregelen, welk risico op aansprakelijkheid men loopt.

Bovendien worden projecten op deze manier beter verzekerbaar omdat het risico op het optreden van grote calamiteiten naar alle waarschijnlijkheid veel kleiner wordt. Op naar eerlijke aansprakelijkheid.

Lion Verhagen is directeur van de Vereniging Verticaal Transport, de branchevereniging voor verticaaltransportbedrijven.

 

Reageer op dit artikel