artikel

Omzet sloopsector stijgt flink; asbestsaneerders in negatieve spiraal

Branche

Omzet sloopsector stijgt flink; asbestsaneerders in negatieve spiraal

Asbestverwijderaars zien hun omzet dit jaar dalen. Oorzaak is het wegstemmen van het asbestdakenverbod door de Eerste Kamer. Ook in 2020 blijft de krimp aanhouden, is de verwachting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De sloopsector als geheel zit de komende jaren wél in de lift.

In 2019 komt de krimp voor de asbestsaneerders uit op 3 procent. In 2020 zal de omzet met nog 1 procent dalen. Dit terwijl de omzet in 2018 nog met 10,5 procent steeg, stelt het EIB in zijn nieuwste studie over de sloop- en asbestverwijderingssector.

Eerste Kamer stemt wetsvoorstel weg

De krimp heeft deels te maken met een vertraagde groei in de herstel- en verbouwmarkt en voor een deel met het wegstemmen van het asbestdakenverbod. In juni zette de Eerste Kamer na een discussie van tien jaar een streep door het verbod. Was het wetsvoorstel wel aangenomen, dan hadden vanaf 2025 alle daken asbestvrij moeten zijn. Dit had een enorme werkvoorraad betekend voor de asbestverwijderingssector.

Onzeker is nu of er nog een verbod komt, of dat de verwijdering van asbest op andere manieren zal worden gestimuleerd. Het kabinet wil in elk geval financieel over de brug komen om de sanering van daken aan te jagen. Intussen is wel zeker dat het een kwestie van lange adem wordt. Aangenomen wordt dat de klus op zijn vroegst in 2028 kan zijn geklaard. In totaal ligt in Nederland ongeveer 80 miljoen vierkante meter aan asbestdaken.

Later wel weer meer productie

Voor de korte termijn gaat het EIB uit van een lagere productie voor asbestsaneerders, maar daarna loopt dit geleidelijk op. Dit komt door de naderende datum van een eventueel nieuw verbod of door de aankondiging van nieuwe subsidieregelingen, aldus het EIB.

Daarom zijn de verwachtingen voor de jaren daarna weer beter: in 2021 tot 2023 groeit de productie met zo’n 1,5 procent per jaar, denkt het EIB. Ook door de verduurzamingsopgave op lange termijn zal de sector groeien. De totale asbestverwijderingsproductie komt in 2023 uit op circa 670 miljoen euro, verwacht het EIB. In 2018 lag dit bedrag op 660 miljoen euro.

Totale omzet sloopsector stijgt sterk

De totale omzet van bedrijven in de sloopsector (waar ook asbestverwijdering onder valt) zal de komende jaren veel sterker stijgen. In 2018 was de omzet ruim 1,6 miljard euro. In 2023 loopt dit volgens het EIB op naar ruim 1,9 miljard. De sloop zelf zal hieraan met een groei van 30 procent de grootste bijdragen leveren. De omzet van andere activiteiten, zoals asbestverwijdering, blijft hierbij achter.

Na het dieptepunt van de crisis in 2013 is het omzetvolume uit sloopwerk gestegen van 450 miljoen euro naar 640 miljoen euro in 2018. Het scheiden van sloopmaterialen levert meer omzet op per sloopobject. Het omzetvolume uit sloopwerk zal in 2019 en 2020 groeien met respectievelijk 7 procent en 6,5 procent, waarna de groei in 2021-2023 zal afvlakken tot gemiddeld 4,5 procent per jaar. De totale sloopomzet komt in 2023 uit op 830 miljoen euro.

Kansen: duurzaamheid en circulariteit

Duurzaamheid en circulariteit zullen een steeds belangrijkere rol spelen bij de sloop, gelooft het instituut. Hoogwaardig hergebruik van sloopmaterialen levert de sector extra omzet op, als gevolg van zorgvuldiger demontage en daarmee meer inzet van menskracht en tijd.

Toch dienen zich ook knelpunten aan rondom circulariteit. Bijna alle bedrijven zien de hogere kosten als belemmering. Circa 70 procent van de bedrijven ziet ook een mismatch tussen vraag en aanbod. De regelgeving wordt vaak als belemmering gezien.

LEES OOK: Circulair slopen, de stand van zaken: krachten bundelen is een must

 

 

Reageer op dit artikel