artikel

Beelen en VolkerWessels Materieel openen eerste circulaire BouwHub

Branche

Beelen en VolkerWessels Materieel openen eerste circulaire BouwHub
De eerste circulaire BouwHub van Nederland is gevestigd op een locatie van Amsterdam Logistic Cityhub aan de Ankerweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Het terrein is nog volop in ontwikkeling.

VolkerWessels BouwMaterieel heeft al een aantal jaren ervaring met een BouwHub in Utrecht. Nieuw is de circulaire BouwHub die het bouwbedrijf begin dit jaar samen met sloopaannemer Beelen heeft geopend in Amsterdam. Uit sloopprojecten afkomstige materialen worden hier verzameld, zo nodig bewerkt, opgeslagen en vervolgens weer in de markt gezet.

VolkerWessels BouwMaterieel heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan op het gebied van binnenstedelijke bouwlogistiek. In Utrecht wordt al een aantal jaren gewerkt met een BouwHub aan de rand van de stad. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen (van leverancier tot bouwplaats) gemonitord en gecoördineerd. De leveranciers worden zonder wachttijden gelost, de leveringen worden geconsolideerd tot dagpakketten en worden op de meest slimme manier naar de bouwprojecten in de binnenstad vervoerd. Op de BouwHub worden ook producten geprefabriceerd. Tevens dient de BouwHub als parkeerplaats van waaruit de bouwplaatsmedewerkers naar de bouwplaats worden gebracht.

We moet met elkaar een nieuwe werkwijze ontdekken die resulteert in schoner en veiliger werken, een hogere arbeidsproductiviteit en minder gebruik van primaire grondstoffen

Circulaire BouwHub Amsterdam

De eerste circulaire BouwHub van Nederland is gevestigd op een locatie van Amsterdam Logistic Cityhub aan de Ankerweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Het terrein is een tien hectare groot, waarvan in eerste instantie zo’n twee hectare gebruikt wordt als BouwHub. In de toekomst zal dit verder worden uitgebreid. De locatie ligt aan het water, waardoor transport van materiaal, materieel en mensen over water tot de mogelijkheden behoort.

‘De circulaire BouwHub in Amsterdam is weliswaar een initiatief van VolkerWessels en Beelen, maar het is een whitelabel concept. Dit houdt in dat alle partijen, bouwers en toeleveranciers, gebruik kunnen maken van de faciliteiten’, benadrukt Mark Dudink, coördinator BouwHub van VolkerWessels Bouwmaterieel. ‘We moeten elkaar op dit vlak niet beconcurreren, maar samen een nieuwe werkwijze ontdekken die resulteert in schoner en veiliger werken, een hogere arbeidsproductiviteit en minder gebruik van primaire grondstoffen.’

Tekst gaat verder onder de foto.

 

Circulaire BouwHub Amsterdam

Artist impression van de circulaire BouwHub in Amsterdam. Het terrein is een tien hectare groot, waarvan in eerste instantie zo’n twee hectare gebruikt wordt als BouwHub. In de toekomst zal dit verder worden uitgebreid. De locatie ligt aan het water, waardoor transport van materiaal, materieel en mensen over water tot de mogelijkheden behoort.

Hoogwaardig hergebruiken van materialen

Het sluiten van de materiaalkringlopen heeft bij Beelen continue de aandacht, zo stelt Axel Hendriks, Innovation and New Business Manager bij Beelen. ‘Het doel is om de materialen en bouwstoffen die vrijkomen bij onze projecten zo hoogwaardig mogelijk her te gebruiken. Voor de sloop van een gebouw inventariseren we welke materialen kunnen worden hergebruikt. Dat kunnen bijvoorbeeld trappen zijn, of binnendeuren, installaties of kozijnen. Materiaal dat niet direct kan worden hergebruikt, wordt zoveel mogelijk op locatie gescheiden. Lukt dat niet dan worden de materialen op onze diverse locaties door onze sorteerlijnen gescheiden in stromen bruikbare grondstoffen.’

Circulaire BouwHub Amsterdam

De realisatie van de circulaire BouwHub biedt Beelen nieuwe mogelijkheden, verwacht Hendriks. VolkerWessels Bouwmaterieel coördineert de totale logistiek in de bouwketen, terwijl Beelen zorgt voor circulariteit door reststromen terug te brengen in de materiaalkringloop.  ‘Partner VolkerWessels Bouwmaterieel kan een belangrijke rol vervullen bij de afzet van de herbruikbare bouwmaterialen’, verwacht Hendriks. Dankzij de circulaire BouwHub en het ter plekke verwerken van vrijgekomen reststromen tot nieuw bouwmateriaal, wordt de afstand die materiaal aflegt tot een minimum beperkt.

 

BouwHub Utrecht kent aansprekende cijfers

De BouwHub in Utrecht heeft in de afgelopen vier jaar aansprekende resultaten bereikt. Zo werd bij de bouw van Proeftuin De Trip het aantal binnenstedelijke transporten met 69% verminderd. De gemiddelde bezettingsgraad van de vrachtwagens was 90%. Dit resulteerde in 68% minder transportkilometers in de stad en 68% minder CO2-uitstoot. De arbeidsproductiviteit steeg met 39% en de doorlooptijd van de afbouw werd met 13 weken verkort.

Welke materialen en hoeveelheden op voorraad liggen in de BouwHub wordt inzichtelijk gemaakt met een digitaal voorraadbeheersysteem. Dudink: ‘Het resultaat is aanzienlijk minder faalkosten.’ Ook Beelen zet vol in op digitalisering om vraag en aanbod van gebruikte bouwmaterialen steeds beter op elkaar af te kunnen stemmen.

 

Sloopbedrijven zo vroeg mogelijk betrekken

Opdrachtgevers van Beelen kijken voor de sloop van hun pand wel naar duurzaamheid, maar snelheid en prijs zijn vaak minstens net zo belangrijk. ‘Projectontwikkelaars, architecten en bouwers zijn doorgaans jaren bezig om een nieuw bouwproject te realiseren. Als sloopaannemer worden wij graag zo vroeg mogelijk in een ontwikkeltraject betrokken, om goed te kijken welke mogelijkheden er zijn om het afkomende materiaal zo hoogwaardig mogelijk her te gebruiken’, aldus Hendriks.

Een lopend project van Beelen waar veel materiaal direct wordt hergebruikt, is de voormalige locatie van FloraHolland Bleiswijk. Uit het pand worden vrachten balkhout gehaald en direct verkocht als bouwmateriaal. Maar ook rol- en snelloopdeuren, systeemplafonds, scheidingswanden, elektrische schuifpuien en bijvoorbeeld koelmachines worden uit het pand gedemonteerd en voor direct hergebruik aangeboden aan partners.

Hendriks vertelt dat in Utrecht een mooi project is gerealiseerd als het gaat om circulair bouwen. Het Hof van Cartesius, bestaande uit tientallen werkruimtes voor duurzame ondernemers, is bijna volledig opgebouwd uit gebruikte materialen. Voor de realisatie van de volgende fases van het Hof is Beelen recent een partnership aangegaan. ‘In het Hof van Cartesius opent dit jaar ook Buurman Utrecht, een bouwmarkt voor gebruikte materialen waar men ook terecht kan voor educatie over hergebruik van bouwmaterialen. Beelen gaat samenwerken met Buurman Utrecht.’

'De steun van alle partijen in de bouwketen is nodig om dit te doen slagen'

Alle partijen in de bouwketen nodig

Het realiseren van een circulair bouwproject vraagt een hele andere mindset van opdrachtgever, architect, constructeur en bouwer’, is de ervaring van Hendriks. ‘Ketenintegratie is hier het sleutelwoord’, vult Dudink aan. ‘De steun van alle partijen in de bouwketen is nodig om dit te doen slagen. De bouwsector staat bekend als traditioneel, maar ik zie langzaam een omslag. Bouwprojecten worden de komende jaren steeds meer binnenstedelijk uitgevoerd. De markt ziet in dat het anders moet, ook om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren. En met het toetreden van de jongste lichting studenten tot de arbeidsmarkt, die veel geleerd heeft over circulariteit, ontstaat er ruimte voor innovatie. Een circulaire BouwHub past perfect in deze ontwikkelingen.’

Reageer op dit artikel