artikel

CECE: kwart machines onveilig voor machinist

Branche

CECE: kwart machines onveilig voor machinist

Een kwart van de nieuwe machines voldoet niet aan de Europese regels. Vooral de veiligheid voor machinisten laat te wensen over. Een steekproef onder 45 machines van 29 merken heeft dit uitgewezen, zegt het comité voor Europese machinebouwers, CECE.

De steekproef werd deze week uitgevoerd tijdens de Intermat in Parijs. Experts beoordeelden of de geselecteerde 45 machines op alle punten aan de Europese wetgeving voldeden. In 25 procent van de gevallen bleek dit niet zo te zijn. Het CECE (Committee for European Construction Equipment) had opdracht gegeven voor de controle.

CECE-president vindt uitkomsten van de proef ‘erg treurig’

CECE-president Enrico Prandini noemt de uitkomsten van de proef ‘erg treurig’. Dat machinisten door de tekortkomingen veiligheidsrisico’s lopen, vindt hij onacceptabel. ‘Het is onze plicht om aan de regels te voldoen.’ Daarnaast benadrukt Prandini dat veel fabrikanten juist enorm veel tijd en geld investeren in het verbeteren van de veiligheid.

Er is niet genoeg toezicht

Volgens het CECE is een van de problemen dat het toezicht vanuit de overheid tekortschiet. ‘Wie gaat die 80.000 of 100.000 nieuwe machines per jaar controleren? Dat is nog niet zo eenvoudig’, meent Prandini.

Ricardo Viaggi, secretaris-generaal van het CECE, denkt dat samenwerking tussen de overheid en de markt mogelijk moet zijn om het toezicht te verbeteren. Het CECE heeft dit inmiddels voorgesteld aan vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement.

President Prandini (links) en secretaris-generaal Viaggi (rechts) van het CECE: ‘Het is onze plicht om aan de regels te voldoen.’

President Prandini (links) en secretaris-generaal Viaggi (rechts) van het CECE: ‘Het is onze plicht om aan de regels te voldoen.’

De markt kan de overheid helpen met tips

‘Uiteraard is het niet de bedoeling dat wij bevoegdheden van de overheid gaan overnemen’, beklemtoont Viaggi, ‘maar een publiek-private samenwerking kan voor beide partijen zinvol zijn.’

Viaggi legt uit dat vanuit de markt bijvoorbeeld kan worden aangegeven op welke punten door inspecteurs extra moet worden gelet. Dit soort tips zou de controles kunnen vergemakkelijken en versnellen.

Afstand tussen traptredes te groot

De tekortkomingen die bij de steekproef aan het licht kwamen, hadden onder meer te maken met het zicht, de bediening en de toegankelijkheid van de machines. Zo was bijvoorbeeld de afstand tussen de traptredes voor het binnengaan van de cabine te groot.

In een ander geval waren de mogelijkheden voor de machinist om zich bij het in- en uitstappen vast te houden, onvoldoende. Bij weer andere machines liet het zicht vanuit de cabine te wensen over.

Beter toezicht is ‘essentieel’

CECE-president Prandini noemt verbetering van het toezicht ‘essentieel’ voor het gezond functioneren van de Europese markt. Zonder fatsoenlijke controles heeft wetgeving weinig betekenis, zei hij deze week tijdens een persconferentie in Parijs.

Met het oog op de Europese verkiezingen, in het voorjaar van 2019, komt het CECE binnenkort met ‘een politiek manifest’. Eerlijke concurrentie op een gelijk speelveld en vrije handel worden daarin belangrijke pijlers.

De markt blijft groeien en groeien

Intussen draait de Europese materieelmarkt op volle toeren. Na de groei van 15 procent in 2017, hebben ook de eerste drie maanden van 2018 omzetstijgingen laten zien, aldus het CECE.

Het Europese comité verwacht over het lopende jaar 5 tot 10 procent groei. Sommige markten gaan een historisch hoogtepunt bereiken. Zij zien de omzetten al vijf opeenvolgende jaren stijgen.

Reageer op dit artikel