Handleiding Verantwoord omgaan met Zandwinputten

Er komt een handleiding voor lokale overheden voor het verantwoord toepassen van lichtverontreinigde grond en baggerspecie in zandwinputten. De handleiding volgt op de samenvatting van het advies van de commissie Verheijen. De commissie deed onderzoek naar een veilige en verantwoorde toepassing van grond en baggerspecie om de diepe putten geschikt en veilig te maken voor recreatie en/of om de natuurwaarde te verhogen.

Dit vind je misschien ook interessant