nieuws

Zzp groeiende ondernemersgroep in bestratingsbranche

Geen categorie

De bestratingsbranche behoorde tot de koplopers in de bouw wat betreft de groei van het aantal zzp’ers in de afgelopen 10 jaar. Het aantal zzp’ers wordt geschat op ongeveer 1.600 personen. Op een geschatte omzet van 800 miljoen euro voor de bestratingsbranche als geheel, komt 100 tot 125 miljoen euro voor rekening van zzp’ers.

Zzp groeiende ondernemersgroep in bestratingsbranche

Gebleken is dat het overgrote deel van de zzp’ers in de bestratingsbranche als echte ondernemer kan worden gekwalificeerd. Het aandeel van schijnzelfstandigen bedraagt zon 5 procent.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in het rapport ‘De zelfstandige zonder personeel in de bestratingsbranche’ dat is uitgevoerd in opdracht van de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) en waarvoor een subsidie werd verstrekt van het Hoofdbedrijfschap Ambachten.

Binnen de branche leefden vragen rond de kwaliteit van het ondernemerschap van de zelfstandige zonder personeel, met name de vraag hoe groot het aandeel was van de zogenaamde schijnzelfstandigen.

In dit onderzoek zijn zzp’ers in de bestratingsbranche onderzocht op een aantal aspecten van ondernemerschap, zoals werkuren, opdrachtgevers, omzet en orderportefeuille, omgaan met risico’s, investeringen en acquisitie. Gebleken is dat het overgrote deel van de zzp’ers in meer of in mindere mate als echte ondernemer kan worden aangemerkt. Het aandeel schijnzelfstandigen bedraagt hooguit 5 procent.

Van de huidige straatmaker-zzp’ers werkt meer dan 90 procent 40 uur per week of langer. Gemiddeld bedraagt de werkweek 45 uur, tegen een uurtarief dat ligt tussen 25 en 35 euro. Naar schatting komt het bruto arbeidsinkomen uit op 47.000 euro per jaar. Ten tijde van het onderzoek had een zzp’er gemiddeld voor 5 maanden werk in portefeuille en werd de eigen ordeportefeuille door 95 procent als goed beoordeeld.

Zzp’ers zijn tevreden met hun bestaan. Acht van de tien zzp’ers beoordelen hun bestaan met een cijfer 8 of hoger. Echt ontevreden is bijna niemand. Werkstress wordt door 15 procent gerapporteerd. Daar staat tegenover dat 40 procent van de zzp’ers aangeeft nooit last te hebben van werkstress. 17 procent van de zzp’ers rapporteerde dat men in 2007 uitval van werkdagen had als gevolg van ziekte of een ongeval. Onder werknemers was dit 50 procent.

Naar verwachting is de grote groei van het aantal zelfstandigen voorlopig voorbij. De belangrijkste oorzaak is de bouwcrisis, waardoor de marktkansen voor zzp’ers zijn afgenomen. Anderzijds valt te verwachten dat bestratingsbedrijven met personeel het de komende jaren ook moeilijk zullen gaan krijgen. De werkgelegenheid van werknemers zal daar de komende jaren ook onder druk komen te staan. Daardoor blijft er wel steeds een aanbod van potentiële ^zzp’ers boven de markt hangen. De verwachting is dat het aantal zzp’ers de komende paar jaar zal afnemen, vooral in 2010. Vanaf 2012 zou er weer van een stijging sprake kunnen zijn.

Zie publicatie: ‘De zelfstandige zonder personeel in de bestratingsbranche

Reageer op dit artikel