nieuws

Voerendaal in de fout bij bouwprojecten

Geen categorie

In de Limburgse gemeente Voerendaal was de afgelopen jaren regelmatig sprake van onregelmatigheden bij de aanbesteding van bouwprojecten. Dossiers waren niet op orde, besluitvorming door burgemeester en wethouders bij de gunning van bouwprojecten ontbrak, gunningsbesluiten zijn onvindbaar en een aanzienlijk aantal processen-verbaal van aanbestedingen ontbreekt.

Voerendaal in de fout bij bouwprojecten

Dat blijkt uit onderzoek door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) naar elf werken en diensten in Voerendaal.

BING was door de gemeente ingeschakeld naar aanleiding van een onderzoek van de rijksrecherche naar corruptie en omkoping door bouwbedrijf Janssen-de Jong eerder dit jaar. Een van de verdachten in het onderzoek is het voormalige hoofd van de afdeling Beheer van Voerendaal.

Het onderzoek van BING gaat niet over de bouwfraude zelf, maar over wanorde in het gemeentelijk apparaat waardoor fraude niet opviel.

BING constateert bijvoorbeeld dat projecten ten onrechte niet openbaar zijn aanbesteed en dat meerwerk werd betaald zonder dat de gemeenteraad daarvan wist. Ook was er geen gedragscode voor ambtenaren.

Volgens de onderzoekers van BING was een cultuur ontstaan die de kans op het plegen van strafbare feiten verhoogde.

Het college van Voerendaal trok vorige week donderdag het boetekleed aan voor besluitvorming die niet goed ging. De gemeente belooft beterschap en zegt maatregelen genomen te hebben om fraude te voorkomen. Bijna alle ambtenaren van de afdeling Beheer zijn vertrokken. Nadeel is dat de nieuwe ambtenaren weinig of geen opheldering kunnen verschaffen over omissies in oude dossiers.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel