nieuws

Nieuwe cao bouwmaterialenhandel

Geen categorie

De brancheorganisatie voor de bouwmaterialenhandel Koninklijke Hibin en de bonden kiezen in hun nieuwe cao voor loonmatiging en werkgelegenheid. Werknemers krijgen een loonsverhoging van 0,41%, gelijk aan de stijging van de werknemerspensioenpremies.

Nieuwe cao bouwmaterialenhandel
In teken van loonmatiging en behoud werkgelegenheid

Daarmee nemen de werkgevers de premiestijging als gevolg van de teruggevallen dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds geheel voor hun rekening.

De cao-afspraken voorzien voorts in een eenmalige uitkering van 1% (basis tweede halfjaar 2008) en een verhoging van de vroegpensioenleeftijd van 62,5 naar 63,5 jaar. Vanuit het Fonds Collectieve Belangen (FCB) van de branche wordt geld beschikbaar gesteld om de positie van werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2008 tot en met 31 december 2009.

De onderhandelingen hadden plaats tegen de achtergrond van de economische recessie. De toeleverende bedrijven in de bouw kampen met een omzetverlies dat volgens een in mei gehouden onderzoek zal oplopen tot tenminste 15% over heel 2009. De winstgevendheid van de bedrijven en de werkgelegenheid staan zwaar onder druk.

Werkgevers en bonden hebben onder deze omstandigheden gekozen voor loonmatiging en behoud van werkgelegenheid. Aanvullend zijn afspraken gemaakt over aanpassing van de bestaande vierdaagse werkweek oudere werknemers. Het opschuiven van de uittredingsleeftijd van 62,5 naar 63,5 jaar betekent dat voltijdwerknemers die na 1 juli 2009 60 jaar worden, vanaf 61-jarige leeftijd gedurende maximaal 2,5 jaar met behoud van het volledige loon vier dagen per week kunnen gaan werken.

Brancheorganisatie Koninklijke Hibin en de bonden hebben daarnaast afgesproken dat er op 1 januari 2010 een advies moet liggen over een nieuw leeftijdbewust personeelsbeleid, waarin ook de afbouw van de 60+-regeling zal worden meegenomen. In de volgende cao-periode moeten er ook afspraken komen over een functiewaarderingssysteem voor de branche. Gedurende de looptijd van de huidige cao willen Hibin en bonden al praten over verdere maatregelen op het gebied van scholing en inzetbaarheid van werknemers.

Nadere informatie: Koninklijke Hibin.

Reageer op dit artikel