nieuws

Maak gebruik van de subsidieregeling voor roetfilters

Geen categorie

In Nederland rijden al veel dieselauto’s, vrachtwagens en bussen rond met een gesubsidieerde roetfilter. Minder bekend is dat ook mobiele werktuigen zoals hoogwerkers, mobiele kranen, shovels, graafmachines en bulldozers voordelig van een roetfilter kunnen worden voorzien.

Maak gebruik van de subsidieregeling voor roetfilters

Ondernemers kunnen via de SRMW-regeling (Subsidieregeling Roetfilters Mobiele Werktuigen) subsidie aanvragen voor het laten inbouwen van een roetfilter op hun huidige mobiele werktuigen. Zij helpen hiermee de lucht schoner en gezonder te maken, niet in de laatste plaats voor de werknemers die de machines besturen. Het bezit van machines die zijn uitgerust met een roetfilter biedt ondernemers nog een voordeel: zij voldoen eerder aan de duurzame inkoopcriteria voor mobiele werktuigen die volgend jaar verplicht worden.

Schonere en gezondere lucht
Volker Stevin Materieel bv uit Dordrecht heeft al veel mobiele werktuigen laten voorzien van een roetfilter, mét subsidie. Bertus van der Horst, hoofd inkoop bij Volker Stevin: “Wij kopen, verhuren, beheren en onderhouden alle mobiele werktuigen voor de werkmaatschappijen van Volker Wessels. De belangrijkste reden voor ons om roetfilters in te bouwen is dat we voorop willen lopen in het gebruik van schone voertuigen. We vinden een groen imago belangrijk, we bouwden al roetfilters in voordat de subsidieregeling van start ging. Volgens Willem Dijkstra, chef materieel sector wegen bij Volker Stevin, hebben ook de werknemers die veel met de machines werken baat bij de roetfilters. “Het grote voordeel van een roetfilter op een werktuig zonder cabine is dat machinisten geen last meer hebben van de dieselrook. De werknemers geven zelf aan dat het veel plezieriger werkt.”

(Lees verder onder de foto)

Overheid koopt duurzaam in
Voor aannemers kleeft er nog een belangrijk voordeel aan het bezit van mobiele werktuigen mét roetfilter: zij kunnen meedingen naar grote overheidsopdrachten. Overheden stellen namelijk steeds meer milieueisen aan te gebruiken werktuigen bij aanbestedingen. Door nieuw landelijk beleid zijn overheden vanaf 2010 verplicht om álle producten en diensten duurzaam in te kopen.

Ook al is het nu nog niet verplicht, de gemeente Rotterdam heeft alvast haar eigen eisen vastgesteld bij aanbestedingen voor duurzaam inkopen. Sandra van den Berg, adviseur Luchtkwaliteit bij de dienst Gemeentewerken in Rotterdam: “Onze gemeente bezit zelf geen mobiele werktuigen, maar vanaf 16 december 2008 stellen we bij de aanbesteding van bouwprojecten als minimale eis dat de mobiele werktuigen waarmee gewerkt gaat worden, moeten zijn voorzien van een roetfilter. Deze eis geldt alleen voor de oudere mobiele machines. De nieuwe machines zijn al veel schoner en hebben geen roetfilter nodig. Als de criteria voor duurzaam inkopen voor mobiele werktuigen volgend jaar verplicht worden, nemen wij dat over als minimale eis. Onze ambitie om de stad zo leefbaar mogelijk te maken is echter zo groot dat we kritisch gaan bekijken of deze criteria voor ons wel ver genoeg gaan.

De gemeente Rotterdam en de dienst Gemeentewerken Rotterdam werken nu al samen aan een beter klimaat. Gemeentewerken richt zich hierbij op een groen, duurzaam en klimaatbestendig Rotterdam. We willen een goed woon- en werkklimaat. Daarom hebben we ook een klimaatprogramma opgesteld met eisen voor duurzaam inkopen en luchtkwaliteit. Nu onderaannemers gebruik kunnen maken van de roetfiltersubsidie is het voor ons gemakkelijker om deze eisen te stellen.”

Volker Stevin merkt dat gemeenten steeds vaker vragen of ze wel schone machines inzetten en of deze voldoen aan de duurzame inkoopcriteria voor mobiele werktuigen. Bertus van der Horst: “Wij zien deze toenemende vraag als een grotere kans op nieuwe opdrachten voor Volker Wessels. Wij willen vooruit denken en doen. Nu de subsidie er is, willen we nog meer roetfilters inbouwen. Eigenlijk zou de vermogensgrens van 75 kW omlaag moeten en de subsidie omhoog om het nog aantrekkelijker te maken.” Collega Willem Dijkstra is het hiermee eens: “Het maakt de investering laagdrempeliger. We gebruiken de voertuigen met roetfilter nu een jaar en hebben er nog geen technische storingen mee gehad. Nog liever hebben we dat de roetfilters af fabriek worden geleverd. Wat ons betreft mag de roetfiltereis wettelijk verplicht worden.”

Meer informatie
SenterNovem voert de SRMW-regeling (Subsidieregeling Roetfilters Mobiele Werktuigen) uit in opdracht van het ministerie van VROM. Het Ministerie van VROM heeft de subsidiemogelijkheden voor schone motoren en roetfilters onlangs uitgebreid. Nadere informatie over de roetfilterregeling en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.senternovem.nl/srmw.

Bron: SenterNovem

Reageer op dit artikel