nieuws

Handreiking voor werken met explosieven

Geen categorie

Voor het gebruik van ontplofbare stoffen gelden regels die ongelukken en misbruik moeten voorkomen. De VROM-Inspectie heeft een Handreiking Explosieven gemaakt om deze regels begrijpelijk uit te leggen voor iedereen die in de praktijk met deze regels te maken heeft.

Handreiking voor werken met explosieven

Bedrijven, particulieren en instellingen gebruiken op allerlei manieren ontplofbare stoffen. Zij worden gebruikt voor het reinigen van installaties, het opsporen van olie en gas en het slopen van gebouwen. Ontplofbare stoffen worden ook toegepast om metaal te bewerken (lassen en vervormen) en om drukinkt, verf, farmaceutische en cosmetische producten te produceren.

Voor alle stappen bij de productie, het in de handel brengen, de opslag, het gebruik en het vervoer van explosieven gelden regels die de kwaliteit moeten waarborgen. Die regels liggen vast in de ‘Wet explosieven voor civiel gebruik’ (Wecg) en in de ‘Circulaire opslag ontplofbare stoffen’.
Die regels worden in de Handreiking nu praktisch uiteengezet voor bedrijven, particulieren, politie en overheden die met explosieven of ontplofbare stoffen te maken hebben.

Ook geeft de Handreiking aanwijzingen voor beveiliging van opslag en transport om misbruik door derden te voorkomen. De Handreiking beschrijft specifieke situaties vanuit het perspectief van de verschillende betrokkenen, met stappenplannen, voorbeelden en praktijksituaties.

De handreiking bestaat uit een inleiding (module 0), gevolgd door zes modules (IA, IB, IC, II, III, IV) met daarin telkens de taken en verplichtingen voor een specifieke doelgroep uitgewerkt. Al deze documenten zijn [hier] te vinden.

Bron: Ministerie van VROM

Reageer op dit artikel