nieuws

Proeven met afrolbaar asfalt afgerond

Geen categorie

Rijkswaterstaat heeft Rollpave VOF opdrachtgegeven om drie proefvakken aan te leggen van afrolbaar asfalt. Het afrolbare en geluidsreducerend asfalt ‘Rollpave’ is een product van Rollpave VOF, een combinatie van Dura Vermeer Infrastructuur BV en Intron BV.

Proeven met afrolbaar asfalt afgerond

Dit wegdek zou door de aanlegsnelheid, ook in de winter, tot minder verkeershinder moeten leiden. Het eerste proefvak is onder zomerse weersomstandigheden aangelegd in juni 2006 op de A35 bij Hengelo. Het tweede proefvak is aangelegd onder winterse omstandigheden in januari 2007 en het derde proefvak in oktober 2007 in een boog, beide op de A37 bij Nieuw-Amsterdam. De lengte van de proefvakken is 350 tot 500 meter, de breedte circa 11,50 meter.

Resultaten
De resultaten uit de drie proefvakken (samenvatting):
• Het principe van een geprefabriceerde deklaag van asfalt op een rol is uitvoerbaar. Groot voordeel hiervan is dat afrolbaar asfalt het hele jaar onder alle weersomstandigheden kan worden geproduceerd, zo nodig in een hal;
• Het asfalt kan onder winterse omstandigheden worden aangelegd en ook het aanleggen in een boog is mogelijk;
• De eerste twee proefvakken haalden een geluidsreductie van 4 dB(A). Voor proefvak drie is een aantal maatregelen getroffen waardoor voor het derde proefvak een reductie van ruim 5 dB(A) is gehaald. (Deze reductie is beter dan de geluidsreductie van ZOAB, die 4 dB(A) is, en minder dan die van 2Laags-ZOAB die 6 dB(A) is.);
• De aanlegsnelheid is met het ingezette materieel en de gekozen werkwijze lager dan de aanleg op traditionele wijze;
• Het ontbreken van hechting aan de tussenlaag kan vroegtijdig plaatselijke schade tot gevolg hebben, die zich snel kan uitbreiden.

(Lees verder onder de foto)

Verbeteringen nodig
Volgens Rijkswaterstaat hebben de proefvakken een goed inzicht gegeven in de mogelijkheden, de beperkingen en de verbeterpunten van het huidige Rollpave concept. Gebleken is dat het product op een aantal punten (zoals aanlegsnelheid, geluidsreductie, hechting aan de onderliggende laag) moet worden verbeterd. Rijkswaterstaat en Rollpave VOF hebben dan ook besloten het huidige concept en het materieel niet verder te beproeven. Rollpave VOF gaat in de toekomst een aantal verbeteringen doorvoeren.

Een beschrijving van de onderzoeksresultaten is opgenomen in het rapport Evaluatie Proefvakken Rollpave A35 Hengelo en A37 Nieuw-Amsterdam dat te downloaden is via www.rijkswaterstaat.nl/dvs/publicaties/2009.

Foto’s: ANP / Eric Brinkhorst.

Reageer op dit artikel