nieuws

WWG vervangt WGW in wegvervoer

Geen categorie

De nieuwe Wet Wegvervoer Goederen (WWG) vervangt de WGW en regelt voortaan de toetreding tot de wegvervoermarkt in Nederland.

WWG vervangt WGW in wegvervoer

De komst van de WWG betekent dat bepaalde zaken veranderen. Zo vervalt in de nieuwe wet de binnenlandse vergunning. In plaats daarvan komt er één vergunning voor nationaal en internationaal vervoer. Bestaande binnenlandse vergunninghouders kunnen gebruik blijven maken van hun vergunning zolang de vakbekwaam bestuurder in het bedrijf is.

Bestaande vrijstellingen van de vergunningsplicht worden gehandhaafd. Zo`n vrijstelling geldt onder andere voor het zogeheten concernvervoer, waarbij de vervoerder en de andere rechtspersoon tot hetzelfde concern behoren. De ondergrens voor de vergunningplicht blijft gelijk: 500 kilogram laadvermogen. Het uitlenen van een vergunning is verboden. De eisen aan kredietwaardigheid voor het verkrijgen en behouden van een vergunning beroepsvervoer zijn binnen de WWG versoepeld.

Om de handhaving van de regels te verbeteren is een integriteitstoets opgenomen. De `Verklaring omtrent het gedrag` wordt vervangen door de integriteitsverklaring. In de WWG wordt ook de medeaansprakelijkheid van afzenders bij overbelasting geregeld. De afzender kan bij overbelasting worden beboet op grond van de Wet Economische Delicten.

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet ten opzichte van de oude:

• de inschrijvingsplicht van het eigen vervoer vervalt
• de aparte vergunning voor het binnenlandse goederenvervoer over de weg vervalt
• de eisen voor financiële draagkracht worden verlaagd
• er komt een (mede)aansprakelijkheid van anderen, zoals verladers en expediteurs, voor overbelading

Bron: MKB Nederland

Reageer op dit artikel