nieuws

Overeenstemming sociaal plan BAM

Geen categorie

Koninklijke BAM Groep is met de vakorganisaties CNV Hout en Bouw en FNV Bouw een sociaal plan overeengekomen. Dit sociaal plan is van toepassing op medewerkers (met een dienstverband voor onbepaalde tijd) die worden betrokken bij (toekomstige) reorganisaties van BAM-bedrijfsonderdelen als gevolg van verslechterde marktomstandigheden. Het sociaal plan heeft een looptijd van een jaar.

Overeenstemming sociaal plan BAM

BAM treft waar noodzakelijk op bedrijfsonderdeelniveau maatregelen om de organisatie van werkmaatschappijen aan te passen aan de sterk gewijzigde marktomstandigheden, met in achtneming van de regionale en sectorale verschillen. De onderneming past het nieuwe sociaal plan inmiddels al toe bij de organisatorische aanpassing van drie bedrijfsonderdelen: BAM Vastgoed, BAM Woningbouw regio Deventer en BAM Grondtechniek. Deze reorganisaties treffen in totaal circa negentig medewerkers.

In het sociaal plan is vastgelegd, dat BAM zich zal inspannen om medewerkers van wie de arbeidsplaats vervalt, passend vervangend werk aan te bieden. Hiervoor richt BAM een zogenoemd mobiliteitscentrum in. Dit mobiliteitscentrum wordt gevormd door hr-functionarissen van diverse werkmaatschappijen, die ernaar streven boventallige medewerkers van werk naar werk te herplaatsen, zowel binnen als buiten de Groep. Het mobiliteitsbureau wordt ondersteund door een externe professionele organisatie op het gebied van replacement. BAM geeft bij bezetting van vrijvallende arbeidsplaatsen voorrang aan boventallige werknemers die op de vacature solliciteren.

Het sociaal plan bevat tevens afspraken over diverse financiële regelingen, zowel bij interne of externe herplaatsing, dan wel bij ontslag.

Bron: BAM

Reageer op dit artikel