nieuws

Onderzoek naar nachtwerk infrabranche

Geen categorie

Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat onderzoeken in samenwerking met CNV Hout en Bouw en FNV Bouw het werken aan de weg in de nachtelijke uren en het weekend. Aanleiding voor het onderzoek is de constatering dat wegwerkzaamheden steeds vaker verplaatst worden naar de nachten en weekenden om daarmee verkeershinder voor de weggebruikers overdag te beperken.

Onderzoek naar nachtwerk infrabranche

De werkbare uren voor wegwerkzaamheden, de SLOT’s, zijn de afgelopen jaren steeds korter geworden. De druk op de wegwerkers neemt daardoor toe. Ook krijgen innovatieve oplossingen voor dagwerkzaamheden onvoldoende kans om getoetst en toegepast te worden.
Het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) gaat een analyse uitvoeren naar nacht- en weekendwerk. Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat en de bonden maken zich in het bijzonder zorgen om de negatieve gevolgen voor de werknemers, omdat zij voortdurend in de nachten en weekenden aan het werk zijn.

Voorkomen waar mogelijk
Doorstroming blijft wel een criterium voor Rijkswaterstaat, maar waar mogelijk dient nacht- en weekendwerk voorkomen te worden. Het onderzoek dat het EIB voor de partijen uitvoert, heeft daarom als doel de afweging om werkzaamheden die overdag, ’s nachts of in het weekend plaatsvinden, beter te laten onderbouwen.

Daarnaast wordt nagegaan of alternatieven denkbaar zijn die overdag aan de weg werken mogelijk maken zonder dat dit de doorstroming onnodig belemmert. Overigens speelt de verschuiving naar de nachten en de weekenden niet alleen bij werken van Rijkswaterstaat. Ook andere wegbeheerders dan Rijkswaterstaat, zoals provincies en gemeenten, passen steeds vaker nacht- en weekendwerk toe.

Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en de bonden CNV Hout en Bouw en FNV Bouw willen dat de sector gezond en aantrekkelijk blijft om in te werken. De werknemers die het werk maken, moeten dit onder goede condities kunnen doen. De planning is dat het EIB in november het onderzoek heeft afgerond.

Foto: ANP / Rick Nederstigt

Reageer op dit artikel