nieuws

Onkosten drukken bedrijfsresultaten cumelasector

Geen categorie

Brancheorganisatie CUMELA Nederland meldt dat uit eerste jaarcijfers van lidbedrijven blijkt dat de bedrijfsresultaten van cumelabedrijven in 2008 lager zijn uitgevallen dan in 2007. In het bijzonder de brandstofkosten hebben de resultaten negatief beïnvloed.

Onkosten drukken bedrijfsresultaten cumelasector
Huidige brandstofprijzen compenseren overige gestegen kosten niet

Uit de gegevens van een aantal cumelabedrijven – verzameld in CUMELA Kompas – blijkt dat het resultaat over 2008 per bedrijf met ongeveer 12.000 euro is gedaald ten opzichte van 2007. Ondanks de gestegen omzet in 2008 namen de kosten sterker toe. De brandstofkosten stegen van 11,2 naar 13,4% van de brutomarge maar ook de rentekosten bleken hoger dan in voorgaande jaren.

In het voorjaar van 2008 stegen de brandstofkosten fors. Voor een gemiddeld, individueel cumelabedrijf betekende dat een extra kostenpost van 35.000 euro. De eerste resultaten laten zien dat die kostenstijging onvoldoende is doorberekend. Het gros van de bedrijven nam een deel van de toegenomen kosten voor eigen rekening en dat bedrag komen die cumela-ondernemers nu onder de streep tekort. Ook de kosten voor financiering zijn gestegen. Die waren lange tijd relatief laag. Banken hebben de afgelopen jaren – in betere tijden – de financieringsregels minder strak gehanteerd, maar halverwege 2008 werden die regels weer aangehaald.

Kosten stijgen ook in 2009
Zoals aangegeven betreft het hier voorlopige resultaten van een aantal bedrijven.
Veel cumelabedrijven merken dat opdrachtgevers uitsluitend zien dat de brandstofkosten gedaald zijn terwijl onbekend is dat deze daling al ruimschoots is opgegaan aan gestegen kosten voor arbeid, duurder onderhoud, hogere machineprijzen en gestegen rentekosten. Kortom, de huidige kostprijzen zijn op z’n minst vergelijkbaar maar aannemelijk hoger dan in de zomer van 2008. Indien cumelaondernemers met deze factoren geen rekening houden, leidt dit tot een verdere achteruitgang van het bedrijfsresultaat in 2009.

Bron: Cumela Nederland

Reageer op dit artikel