nieuws

Onderzoek naar bodemkwaliteit Midden-Holland

Geen categorie

In opdracht van de Milieudienst Midden-Holland is Ingenieursbureau Oranjewoud op 24 april begonnen met een grootschalig bodemonderzoek. Het onderzoek vindt plaats in dertien gemeenten in de regio Midden-Holland waaronder Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle. Doel van het onderzoek is het vastleggen van de gemiddelde bodemkwaliteit.

Onderzoek naar bodemkwaliteit Midden-Holland

Op voorhand is de regio ingedeeld in 36 zones. Verspreid over deze zones worden in totaal 780 boringen verricht. De meeste boringen worden geplaatst in openbaar gebied, groenstroken, plantsoenen en dergelijke locaties. Een deel van de boringen vindt plaats in particuliere tuinen. Hiervoor worden bewoners benaderd.

De boringen gaan tot 2 meter diepte. Er worden bodemmonsters genomen van de bovenste halve meter en de bodemlaag eronder. De monsters worden in een laboratorium onderzocht op circa twintig stoffen. Dit deel van het onderzoek duurt circa 2 maanden. Vervolgens wordt per zone een gemiddelde bodemkwaliteit berekend en gepresenteerd op een bodemkwaliteitskaart. Op basis van het nieuwe inzicht in de bodemkwaliteit wordt nieuw beleid voor het hergebruik van grond en bagger opgesteld. Basisregel is in elk geval dat grond van schone zones wel mag worden verplaatst naar verontreinigde zones, maar niet andersom. Het nieuwe beleid zal eind 2010 gereed zijn.

Reageer op dit artikel