nieuws

Nieuwe leer- en werkopleiding Groen, Grond & Infra

Geen categorie

Clusius Bedrijfsopleidingen en AB Noord-Holland starten vanaf komend schooljaar met twee leer- en werkopleidingen, richting Groen, Grond & Infra en Veehouderij.

Nieuwe leer- en werkopleiding Groen, Grond & Infra

Tijdens deze driejarige MBO-opleidingen werken de scholieren zo’n vier dagen in de week bij één of meerdere bedrijven en gaan ze één dag in de week naar school. Zo kunnen ze de opgedane theoretische kennis gelijk in praktijk brengen.
Al vele bedrijven hebben enthousiast gereageerd op de mogelijkheid om jong talent voor hun sector op te leiden.

De opleiding Groen, Grond en Infra is een brede MBO niveau 3 opleiding en geeft jongeren de gelegenheid aan het werk te gaan bij loon- en gww-bedrijven. De opleiding wordt in samenwerking met Cumela gegeven en start in september van dit jaar. In de eerste twee jaen gaat het om een brede opleiding. In het derde jaar kan er gekozen worden voor een specialisme in dit vakgebied.

Wil Jorink van AB Noord-Holland: “Ze gaan direct aan de slag op het bedrijf. Dus niet eerst nog jaren alleen maar in de schoolbanken zitten. Nee, juist de combinatie van werken en leren maakt dat deze opleiding zo goed aansluit bij de werkelijkheid.”

Baangarantie
Het is de bedoeling dat leerlingen vanaf de start van de opleiding in dienst komen bij AB. In het begin is er een kleine stage periode ingebouwd om beide partijen aan elkaar te laten wennen. Tijdens de opleidingsperiode rouleren ze bij een aantal bedrijven om op die manier met zoveel mogelijk kanten van het werk in aanraking te komen. Daarbij verzorgt AB de werkplanning. De leer- en werktijden zijn verdeeld in vier dagen per week praktijk en één dag naar school. Maar dit wordt flexibel ingevuld. Tijdens piekperiodes bij bedrijven werken de leerlingen voltijds, is het minder druk, dan worden de schooluren ingehaald. De jongeren sluiten het leerwerktraject af met een mbo-vakdiploma (niveau 3) en kunnen vervolgens direct aan de slag bij één van de bedrijven of bij AB. Ze krijgen hiervoor zelfs een baangarantie.

Voor dit BBL-traject zijn door de partners nog een aantal bijzondere afspraken gemaakt. Niet alleen verdienen de leerlingen vanaf het begin een goed salaris, ook blijven de kosten beperkt doordat het schoolgeld en boeken voor de leerlingen worden betaald.

Geïnteresseerden in één van deze opleidingen kunnen voor meer informatie contact opnemen met AB Noord-Holland, afdeling BBL, tel. (0227) 502341, info@abnoordholland.nl of www.abnoordholland.nl.

Reageer op dit artikel