nieuws

Onderhoud aan snelwegen weer in volle gang

Geen categorie

Het wegwerkseizoen is weer begonnen. Rijkswaterstaat werkt volop aan de Nederlandse wegen nu de weersomstandigheden beter worden. Voor weggebruikers betekent dit dat er meer hinder ontstaat dan de afgelopen maanden. Rijkswaterstaat beperkt de hinder onder meer door werkzaamheden zoveel mogelijk op verkeersluwe tijdstippen te plannen en uitgebreid te communiceren.

Onderhoud aan snelwegen weer in volle gang

In 2009 vooral veel hinder op A2

In 2009 bereikt het werk aan de A2 een piek. Bij de steden Utrecht, Den Bosch en Eindhoven wordt de weg verbreed. Op de tussenliggende en vervolgtrajecten wordt de A2 verder verbeterd. Daarom heeft Rijkswaterstaat samen met het bedrijfsleven en andere overheden extra mobiliteitsmaatregelen ontwikkeld zoals een treinalternatief in de vorm van de A2 MinderHinderpas. Doel van die maatregelen is de autoforens op de A2 de keuze te bieden de files te mijden en tegelijkertijd de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Beperking verkeershinder
Rijkswaterstaat heeft een set aan maatregelen om de hinder te beperken. Het begint allemaal bij slim plannen: ingrijpende werkzaamheden worden in de nacht, weekenden of vakantieperiode gepland. Daarbij wordt vaak gekozen voor ‘kort maar hevig’. Niet drie maanden lang elke nacht de weg op maar combineren van werkzaamheden in een korte maar complete afsluiting van een weg in een weekend. Daarnaast wordt er op diverse plekken alternatief (openbaar) vervoer ingezet. Verder communiceert Rijkswaterstaat zeer uitgebreid over werkzaamheden via borden langs en boven de weg, advertenties in dagbladen, internet en 0800-8002. Automobilisten kunnen de hinder voor zichzelf beperken door gebruik te maken van de geboden alternatieven en goed geïnformeerd op weg te gaan.

Weggebruikers kunnen een overzichtskaart van de projecten met de meeste hinder in 2009 bestellen bij de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002).

Bron: Rijkswaterstaat

Reageer op dit artikel