nieuws

Duurzaam bosbeheer kan tien miljoen nieuwe banen opleveren

Geen categorie

Investeren in duurzaam bosbeheer kan tien miljoen nieuwe banen opleveren. De strijd tegen de klimaatverandering gaat op die manier hand in hand met het indammen van de economische crisis, zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO).

Duurzaam bosbeheer kan tien miljoen nieuwe banen opleveren

De economische crisis kan wereldwijd 20 tot 50 miljoen mensen werkloos maken, schat de Internationale Arbeidsorganisatie. Veel regeringen proberen de schade te beperken door de economie te stimuleren. Dat kan perfect in de bosbouw, zegt de FAO. De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben de bouwbouw opgenomen in de lijst van sectoren waarin extra geïnvesteerd zal worden. En herbebossing maakt al langer deel uit van een Indiaas plan dat meer plattelandsbewoners aan werk moet helpen.

Volgens de FAO kunnen dergelijke initiatieven wereldwijd minstens tien miljoen nieuwe banen scheppen. In 2000 werkten er ongeveer 13 miljoen mensen in de reguliere bosbouwsector, maar een veelvoud van dat aantal mensen leeft van wat bossen voortbrengen.

Investeringen kunnen extra banen scheppen in bosbeheer, bosbouw en de teelt van bomen. Ook herbebossing, brandpreventie, de aanleg van wandelpaden en andere toeristische infrastructuur en de uitbreiding van stedelijke groengebieden kunnen veel bijkomend werk opleveren.

Goed voor het klimaat
Ook het milieu zou er wel bij varen. Wereldwijd ging de eerste helft van dit decennium elk jaar netto ongeveer 7 miljoen hectare bos verloren. Als die trend kan worden omgekeerd, zou dat een enorme stap vooruit zijn in de strijd tegen de klimaatverandering. Groeiende bomen leggen CO2 vast, terwijl ontbossing net grote hoeveelheden van het belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer doen ontsnappen. Ontbossing is nu goed voor ongeveer een vijfde van de broeikasgassen die door menselijk toedoen vrijkomen.

Het wordt wel zaak de nieuwe banen zo in te vullen dat de naar schatting 350 miljoen mensen die wereldwijd in of bij bossen leven, niet het slachtoffer worden van de nieuwe bedrijvigheid. Met name de 60 miljoen inheemse bosbewoners zijn helemaal afhankelijk van de wouden waar ze sinds mensenheugenis leven.

Bron: Duurzaamnieuws.nl

Reageer op dit artikel