nieuws

Bouwopleidingen gaan samenwerken

Geen categorie

Het onderwijs op het gebied van bouw moet beter, zodat meer studenten ook daadwerkelijk in die sector gaan werken. Negen partijen uit de regio Eindhoven-Helmond ondertekenen aanstaande donderdag 5 februari een intentieverklaring. Daarmee hopen ze het dreigende tekort aan personeel in de bouwsector te voorkomen.

Bouwopleidingen gaan samenwerken

De betrokken partijen zijn: ROC Eindhoven, ROC Ter Aa uit Helmond, Opleidingscentrum Bouw, Bouw en Infra praktijkopleidingen SBRH en SPBN Civiele Betonbouw alle drie gevestigd in Mierlo, Bouw Educatie Groep uit Veldhoven, Stichting Bouwtalent regio Zuid uit Tilburg, Bouwend Nederland Zuidoost-Brabant en Fontys Hogescholen beide uit Eindhoven.

Betere aansluiting
Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is het realiseren van kwalitatief goed bouwonderwijs en het verhogen van de in- en doorstroom van studenten tussen de verschillende opleidingsvarianten. Door deze intentieverklaring zullen het werkveld en de brancheorganisaties meer betrokken worden bij de verschillende bouwopleidingen.

Hiervoor wordt onder andere een raad van advies ingesteld. Ook gaan de partijen samenwerken op het gebied van werving, het aanboren van nieuwe doelgroepen en het voorkomen van uitval van studenten. Er komt bijvoorbeeld een programma dat de aansluiting tussen mbo- en hbo-niveau, en tussen hbo- en universitair niveau moet verbeteren.

Bron: Bouwwereld.nl

Reageer op dit artikel