nieuws

Boete geëist na storten vervuild slib

Geen categorie

De Grondstoffenbank Zuid-Holland ervaart een opgelegde boete voor het storten van met chlorofyl verontreinigde bagger als ‘groot onrecht’. Het bedrijf uit Hazerswoude-Rijndijk weigerde in te gaan op een aanbod van het openbaar ministerie om vervolging met een boete van 20.000 euro af te kopen.

Boete geëist na storten vervuild slib

Het bedrijf liet de strafzaak deze week voorkomen bij de Haagse rechtbank. Officier van justitie mr. R. de Rijck matigde tijdens de strafzitting de boete tot 20.000 euro waarvan 7.500 euro voorwaardelijk.

De Grondstoffenbank Zuid-Holland BV stortte in het najaar van 2006 bagger in de Klinkerbergerplas bij Sassenheim. Bij twee controles kwam aan het licht dat de bagger een te hoge concentratie chlorofyl bevatte. In de lozingsvergunning zijn maximumnormen voor deze stof gesteld.

De Grondbank Zuid-Holland BV noemt de boete buitenproportioneel. Het bedrijf heeft nooit eerder de lozingsnormen overschreden. Zodra de overschrijding van de norm aan het licht kwam, zou het storten in de Klinkerbergerplas zijn stilgelegd.

Volgens de Grondbank Zuid-Holland BV is chlorofyl een volstrekt ongevaarlijke bladgroenstof die onder andere in spinazie zit en als genezende dieetstof wordt gebruikt. De overtreding zou geen enkel schadelijk gevolg voor het water in de plas hebben gehad. Uitspraak volgt over twee weken.

Reageer op dit artikel