nieuws

Campagne graafschade stopt op 1 oktober

Geen categorie

Met de komst van een nieuwe wet wordt de Graafcode vervangen, de campagne graafschade stopt per 1 oktober.

Campagne graafschade stopt op 1 oktober

Op 1 juli is de Wet Informatie uitwisseling ondergrondse netten (Grondroerdersregeling) in werking getreden. Deze Wet is bedoeld om het aantal graafschades aan kabels en leidingen terug te dringen. De campagne ‘Graafschade voorkomen we samen’ liep met de Graafcode vooruit op deze regelgeving.

Met de komst van de Wet wordt de Graafcode vervangen door wettelijke regels. De Klic-melding wordt wettelijk verplicht en ten aanzien van het ‘Zorgvuldig graven’ is nu de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces leidend. De campagne, die in 2005 startte, was zeer succesvol. 1121 organisaties sloten zich aan bij de campagne. Daarmee gaven zij aan, te werken volgens de Graafcode. De campagne liep hiermee voortvarend vooruit op de komst van de Grondroerdersregeling.

Serieus genomen
De Graafcode, een set van zes vuistregels voor zorgvuldig graven, werd breed gedragen door zowel grondroerders als netbeheerders en beheerders van de ondergrond. Veel opdrachtgevers en opdrachtnemers namen de code op in hun bestek en gaven daarmee aan het onderwerp zeer serieus te nemen.

De graafcode vertaald in Wet en Richtlijn
Hieronder is per code-regel aangegeven op welke wijze deze wordt opgevangen in de Grondroerdersregeling of de Richtlijn zorgvuldig graafproces:

Graaf alleen als er een Klic-melding is gedaanVanaf 1 oktober 2008 is het doen van een KLic-melding bij mechanische graafwerkzaamheden wettelijk verplicht.

Graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd
De grondroerdersregeling eist het ‘zorgvuldig graven’. Dit begrip is uitgewerkt in de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces van het CROW. De Richtlijn gaat uit van onderzoek naar of er iets ligt, wat er ligt, en waar het ligt. Dit laatste controleert de grondroerder door het graven van proefsleuven.

Graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van kabels en leidingenVolgens de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces heeft iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid in het proces. De verantwoordelijkheid van de feitelijke graver is om bij onduidelijkheid navraag te doen bij de opdrachtgever. Bij gevaarlijke leidingen kunnen netbeheerders, ondersteund door de wetgeving, eisen stellen aan voorzorgsmaatregelen, zoals het graven onder toezicht van de netbeheerder .

Vraag om nadere informatie bij de netbeheerder als de situatie niet helder is
Ook hiernaar wordt verwezen in de Richtlijn. Als kabels of leidingen niet worden aangetroffen bij het graven van proefsleuven, moet navraag gedaan worden bij de betreffende netbeheerder.

Meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder
Volgens de grondroerdersregeling is het verplicht afwijkingen van meer dan 1 meter te melden bij de netbeheerder. Deze heeft vervolgens 30 werkdagen de tijd om de tekeningen aan te passen. Ook beschadigingen moeten volgens de wet worden gemeld bij de netbeheerder.

Ken de gevaren en gevolgen van graafschade

Er wordt momenteel gewerkt aan een aanpassing van de eisen voor het VCA certificaat. Het is de bedoeling dat eisen ten aanzien van zorgvuldig graven hierin worden opgenomen.

Kijk op de website voor meer informatie

Reageer op dit artikel