nieuws

Gratis: Praktijkgids Milieuregelgeving in het Bouwproces

Geen categorie

Op de website van het IBR, het Instituut voor Bouwrecht, is de geactualiseerde versie van de Praktijkgids Milieuregelgeving in het bouwproces (Pdf-formaat, 348 pagina’s) gratis te downloaden.

Gratis: Praktijkgids Milieuregelgeving in het Bouwproces

In deze geactualiseerde versie (2008-1) zijn veel teksten aangepast en alle hyperlinks gecontroleerd. Belangrijkste wijzigingen zijn: • aanpassingen door de hele gids naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit • nieuwe paragraaf over luchtkwaliteit • aanpassingen naar aanleiding van fasegewijze inwerkingtreding Besluit bodemkwaliteit • aanpassing paragraaf over Ontgrondingenwet • aanpassingen naar aanleiding van inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke watertaken • aanpassingen naar aanleiding van gewijzigde regelgeving omtrent geluid.
Verder zijn er veel kleine aanpassingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving.

Reageer op dit artikel