nieuws

Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing

Geen categorie

Niet al te zwaar vervuild havenslib hergebruiken als versteviging van een havenoever. In Zutphen wordt het idee toegepast. Op bedrijventerrein De Mars aan de haven van Zutphen is deze week een begin gemaakt met het hergebruik van uitgebaggerd havenslib als oeverbeschoeiing in dezelfde haven. “Het scheelt afvoer van baggerslib en aanvoer van klei”, zegt projectleider Edgar Westerhof, die spreekt van een Europese primeur.

Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing

Het verse havenslib wordt in een geotextiele tube gepompt. In deze op maat gemaakte zak is een zogenaamde desemulgator flocculant aangebracht. Vaste slibdeeltjes en water worden door de flocculant uit elkaar gedreven. Het water sijpelt door het geotextiel terug in de haven. De bagger heeft na enkele uren een steekvaste structuur bereikt, zo blijkt uit laboratoriumproeven, aldus Westerhof.

Versnelde processen
De versnelde ontwatering van het slib scheelt tijd en vooral opslagruimte in een depot op land. De flocculant versnelt bovendien de hechting van milieugevaarlijk stoffen die vaak aan de vaste deeltjes in het slib zijn gebonden. Vooral de polycyclisch aromatische koolwaterstoffen (pak) en zware metalen zijn berucht. “Uitloogproeven met deze stoffen brachten geen noemenswaardige verspreiding aan het licht”, zegt Westerhof.
De provincie Gelderland heeft een Wvo-vergunning voor de proef afgegeven. Het betreft overigens niet het zwaarste vervuilde slib (categorie 4). Het gaat om klasse 2 en klasse 3 slib.

Reageer op dit artikel