nieuws

Verkoop biobrandstoffen sterk toegenomen

Geen categorie

In 2007 bestond 2,8% van de in Nederland verkochte benzine en autodiesel uit biobrandstoffen. Dit is fors meer dan de 0,4% in 2006.

Verkoop biobrandstoffen sterk toegenomen

Het is bovendien meer dan de 2,0% die de Nederlandse overheid voor 2007 als minimum heeft opgelegd aan de leveranciers van benzine en autodiesel.

Verreweg het grootste deel van de biobrandstoffen komt op de markt via bijmenging in gewone diesel en benzine. In 2007 hebben de leveranciers van motorbrandstoffen hierbij de nadruk gelegd op biodiesel. Bij diesel was de bijdrage van biobrandstoffen 3,2%t, bij benzine 2,0%.

In 2006 was het totale aandeel van biobrandstoffen slechts 0,4%. Toen gold nog geen verplichting, maar kregen de leveranciers een gedeeltelijke accijnsvrijstelling voor biobrandstoffen. Deze is vanaf 2007 weer afgeschaft en vervangen door een verplicht percentage biobrandstoffen van 2,0%. De verplichting loopt geleidelijk op naar 5,75% in 2010.

Foto: ANP

Reageer op dit artikel