nieuws

Machinaal straten niet veel duurder

Geen categorie

De discussies rondom machinaal straatwerk spitsen zich toe op de twijfels aan de kwaliteit en de kosten. Voor de kwaliteit geldt hetzelfde als bij de discussie over straten onder de hamer of vlijen: besteed veel zorg aan de zandbaan.

Machinaal straten niet veel duurder

Wat de kosten betreft laat de website gwwkosten.nl in overzichtelijke tabellen zien dat deze minimaal zijn en in geen verhouding staan tot de kosten van een stratenmaker die arbeidsongeschikt raakt. De tabellen die betrekking hebben op dit onderwerp (Pdf-formaat) zijn hier te vinden.

Deze en andere actuele kostenindicaties in de gww-sector zijn te allen tijde toegankelijk voor abonnees van gwwkosten.nl. Omdat de geboden informatie de abonnee in staat stelt zijn (on)kosten optimaal te beheren, is een abonnement op www.gwwkosten.nl ook in financieel opzicht een aantrekkelijke optie.

Reageer op dit artikel