nieuws

Asfalt- en bitumendag

Geen categorie

Eurobitume en VBW-Asfalt organiseren op donderdag 20 november 2008 in De Flint te Amersfoort de Asfalt- en bitumendag. Op deze dag passeren een groot aantal onderwerpen de revue en is er veel tijd ingeruimd voor een expositie.

Asfalt- en bitumendag

Dit betekent dat voor de sprekers de opgave kort en krachtig het onderwerp te positioneren. De deelnemers krijgen in één dag een beeld van de vele ontwikkelingen waar vervolgens dieper op kan worden ingegaan.

De asfaltwegenbouw is in 2008 geconfronteerd met de invoering van CE-markering en nieuwe Europese proeven. Hierdoor veranderen ook de inzichten over het verhardingsontwerp. Gelijktijdig zijn bestaande processen over veranderende contractverhoudingen doorgezet. Nieuw materieel doet zijn intrede en bestaand materieel wordt voorzien van allerhande meet- en regeltechniek.

Productontwikkeling is al enkele jaren in een stroomversnelling en de tijd voor implementatie neemt af. Risico’s verschuiven en veranderen. En de moderne wegenbouwkundige heeft met tal van milieueffecten rekening te houden.

De samenballing van al deze ontwikkelingen leidt wellicht tot verwarring. Anderzijds zorgt het voor een sprong voorwaarts in de totale ontwikkeling. Een ontwikkeling die op 20 november 2008 door een groot aantal bijdragen over diverse onderwerpen wordt geschetst.

Een volledig programmaoverzicht en inschrijffaciliteiten zijn hier te vinden (let op: Pdf-formaat).

Aanmelding is mogelijk door overmaking van 190,40 euro (160 euro plus 30,40 BTW) per deelnemer op rekening 65.73.61.283 van de ING Bank, t.n.v. VBW-Asfalt met de mededeling ‘Asfalt en bitumendag’ en de naam van de deelnemer(s).

Meer informatie: VBW-Asfalt – Postbus 340 – 2700 AH Zoetermeer – T 079-3252225 – E info@vbwasfalt.nl.

Reageer op dit artikel